Surgical exposures in Orthopaedics The anatomic approach eds: Stanley Hoppenfeld, Piet deBoer, Hip and acetabulum;
Cerrahi uygulamalarda yaklaşımlar
Ortopedi ve Travmatoloji Anatomik yaklaşımlar.
Çeviri editörü: Prof. Dr. Uğur Şaylı, Cila E, Simsek A: Kalça ve asetabulum S: 368-450 Güneş Kitapevi, 2005


Mayo Clinic Healthy aging. Body Ed: Edward T. Creagan
Mayo Klinik Sağlıklı yaşlanma.
Çeviri editörü: Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, Şimşek A: Vücudunuz Güneş Kitapevi, 2005

Prof. Dr. Aykın Şimşek

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Amerikan Hastanesi: 444 3 777 info@aykinsimsek.com

facebook