Şimşek A: El tümörleri. 1999 Ankara Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Aylık toplantısı. 27 Ocak 1999, Ankara

Şimşek A: Olekranon Kırıkları. 4. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Günleri. 19-20 Mart 1999, Ankara.

Şimşek A: Depreme bağlı ekstremite yaralanmaları. Ankara Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Aylık toplantısı. 27 Kasım1999, Ankara

Şimşek A: Afetlerden korunma ve ilk yardım Kursu, Eğitici, 29-30 Kasım 1999, 17-18 Ocak 2000

Şimşek: AO-ASIF Basic Course, Eğitici, 03-07 Eylül 2000

Şimşek A: Primer diz artroplastisi isimli panel. Primer diz artroplastisinde yaklaşım. Panelist, Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması, 15-19 Eylül 2002

Şimşek A: Ortopedik Onkoloji konulu Panel, Konuşmacı, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 18-23 Ekim 2003, Antalya.

Şimşek A: Kalça revizyonlarında defektlerinin onarımı ve greft kullanımı. Panel, Konuşmacı, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 18-23 Ekim 2003, Antalya.

Şimşek A: Primer total protezi uygulaması. Ne zaman çimentosuz femur. IV. Artroplasti Toplantısı, Konuşmacı, Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması 2004. 19-23 Mayıs 2004, Antalya.

Şimşek A: Osteosarkom tedavisinde cerrahi paneli, Konuşmacı, 1. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 14-18 Nisan 2004, Antalya.

Şimşek A: Primer total kalça protezi uygulamasında sorunlar ve çözümleri isimli panel, konuşmacı, Artroplasti kış toplantısı, 2004 Uludağ, Bursa

Şimşek A: Omurga ve Omurilik yaralanmaları. 24. Travma ve Resusitasyon Kursu, H.Ü.T.F Ankara, 11-14 Mayıs 2004

Şimşek A: Pelvis travmaları, 30. Travma ve Resusitasyon Kursu, Atatürk Hastanesi, Ankara, 14-17 Aralık 2004

Şimşek A: Primer kemik tümörlerinde tanı ve tedavi algoritması isimli panel, Konuşmacı, Ankara Numune hastanesi 3. Kanser haftası etkinlikleri, 2004, Ankara

Şimşek A:Omuz sorunları sempozyumu. Omuz çevresi kırıkları isimli panel. Konuşmacı, II. Harran Ortopedi Günleri, 25-26 Haziran 2004, Şanlıurfa

Şimşek A: II. Femur cisim kırıkları, II. Temel Ortopedik Travma Kursu, Konuşmacı, Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması. 24-25 Eylül 2005, Ankara

Şimşek A: Amputasyon. Sempozyum. Uluslar arası Katılımlı 5. Ulusal Ortez-Protez Kongresi, 28 Eylül-2 Ekim 2005, Antalya

Şimşek A: Primer total kalça protezi uygulaması: eğitim kursu, Çimentolu ve çimentosuz asetabulum, konuşmacı, XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 14-19 Mayıs 2005, Antalya.

Şimşek A: TKP’li olguyu izlemek. Artroplasti kursu, Konuşmacı, 11 Mart 2005 Ankara

Şimşek A: Total kalça protezi komplikasyonları paneli, Tek aşamalı revizyon (ne zaman, nasıl, klinik sonuçlar), 4. Artroplasti kış toplantısı, 16-19 Şubat 2006, Uludağ, Bursa

Şimşek A: TDP implant materyal ve tasarım, 6. Artroplasti Kış toplantısı Bursa, 2008

Şimşek A: Humerus kırıkları, AO course principles in operative fracture management, Ankara, 2008

Şimşek A: Revizyon total kalça protezi, 4. Ortopedi Buluşması, Antalya, 2008

Şimşek A: Alt ekstremitede periprostetik kırıklar, 4. Ortopedi Buluşması, Antalya, 2008

Şimşek A: Proksimal humerus kırıklarında konservatif tedavi, 2. Gaziantep Ortopedi Günleri, Gaziantep, 2008

Şimşek A: Extended trochanteric osteotomy, 2. Uygulamalı Artroplasti toplantısı, Adana, 2008

Şimşek A: Asetabulum kırıklarında konservatif tedavi, 4. Erciyes Ortopedi Günleri, Kayseri, 2008

Şimşek A: Revizyon total kalça protezinde tedavi prensipleri, 9. Konya Uluslararası Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin dostları cemiyeti ve Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Bilimsel etkinliği, Konya, 2008

Şimşek A: Radius ulna ve tibia kırıkları, AO course advances in operative fracture management, Ankara, 2009

Şimşek A: Osteoid osteoma, 7. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Artroplasti Kış toplantısı, Bursa, 2009

Şimşek A: Total kalça protezinde “ofset” önemi ve eşitsizlik, GATA Prof. Dr. Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri TKP ve TDP güncel yaklaşımlar, Ankara, 2009

Şimşek A: Alt ekstremite cisim kırıkları Femurda plak kullanımı, Alt ekstremitede eklem içi kırıklar talus ve kalkaneus kırıkları, AO ileri kursu, Ocak, 2009

Şimşek A: TKP uzunluk farkının giderilmesi, 8. Artroplasti kış toplantısı zor olgularda TKP, Bursa, 2009

Şimşek A: Management of infected total hip arthroplasty (two staged revision), Second international meeting on challenging total hip arthroplasty and EFORT fora, Varna, Bulgaria, 2010

Şimşek A: Protez çevresi kırıklar, 4. Ortopedik travma kursu, Ankara, 2010

Şimşek A: Enfekte total kalça protezinde boşluk doldurucu uygulanması ve çocukluk çağı tümörlerinde biyopsi, 5. Ortopedi buluşması ve 2. TOTBİD ve AAOS Eğitim toplantısı, Antalya, 2010

Şimşek A: Management of infected total knee arthroplasty (two staged revision), XI. National Congress of the Bulgarian Orthopaedics and Traumatology Association and EFORT fora, Varna, Bulgaria, 2010

Şimşek A: Primer total diz artroplastisi sonrasında yara iyileşmesi sorunları, Uygulamalı ileri artroplasti kursu, Adana, 2011

Şimşek A: Femur üst uç ve cisim kırıkları-Tibia plato kırıkları tedavisi, AO ileri kurs, Ankara, 2011

Şimşek A. Kalça artroplastisinde art sorunlar ve çözümleri: beklenmeyen ağrı, Kalça ve diz artroplastisinde tartışmalı konular sempozyumu, Ankara, 2011

Şimşek A: Kompleks periartiküler kırıklarda tedavi yaklaşımları: protez çevresi kırıklar, V. İleri Ortopedik travma kursu, Ankara, 2011

Şimşek A: Primer total kalça protezi: Femoral taraf: çimentolu, çimentosuz, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2011

Şimşek A: Primer total kalça protezi: Çimentosuz Femur, VII. Temel Artroplasti Kursu, Ankara, 2011

Şimşek A: Primer total diz artroplastisinde hangi protezi seçmeliyim, GAta ve Kars Kafkas Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Kars, 2011

Şimşek A: Total kalça protezi sonrasında ağrılı kalça değerlendirilmesi, Vı. Uygulamalı Artroplasti kursu, Bursa, 2012

Şimşek A: Kalça protezi geri ödeme ve ihale problemleri, VI. Ortopedi Buluşması, Antalya, 2012

Şimşek A: Kemik bankası, VI. Ortopedi Buluşması, Antalya, 2012

Şimşek A: Total diz protezi revizyonları, V. Baltalimanı Ortopedi Günleri, İstanbul, 2012

Şimşek A: Management of the avascular femoral head necrosis- core decompression, bone grafting, osteotomy, prosthesis, Contreversies in reconstructive microsurgery, İstanbul, 2012

Şimşek A: Two staged reconstruction after septic loosening of total hip arthroplasty, 68th Annual Orthpaedic Conference, Atina, 2012

Şimşek A: Çimentosuz total kalça protezi ve total diz protezi “implant, materyal ve tasarım”, Azarbaycan Ortopedi ve Travmatoloji derneği-TOTBİD Artroplasti Şubesi bilimsel toplantısı, Bakü, Azarbaycan 2012

Şimşek A: Diz protezi implant materyal tasarım Bakü Ortopedi Günleri, Bakü, Ocak. 2013

Şimşek A: Mini açık teknikler, 4. FAS sempozyumu, Antalya, Ocak 2014

Prof. Dr. Aykın Şimşek

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Amerikan Hastanesi: 444 3 777 info@aykinsimsek.com

facebook